Eero Martela

Growth Hacking
-edellytys kannattavalle liiketoiminnalle?

Mitä Growth Hacking oikeastaan on? 

 Termi on jatkuvasti kaikkien huulilla, mutta mitä Growth Hacking oikeastaan pitää sisällään?

 ”Termillä tarkoitetaan oikeastaan verkkomyynnin jatkuvaa optimointia. Eli tekemisen malli, jonka avulla digitaalisessa ympäristössä tehdään kannattavaa liiketoiminta ”, Martela selkeyttää. Hän korostaa, että kyse ei kuitenkaan ole yksittäisistä kikoista tai käytännöistä, vaan pitää sisällään kokonaisvaltaisen ajattelutavan. 

 Miksi Growth Hacking on juuri nyt kuuma aihe? 

 Koska kyseessä on kokonaisvaltainen tapa tehdä digimyyntiä ja lähes kaikki verkkokaupat ympäri maailman ovat alkaneet sisällyttää sitä toimintatapoihinsa, on suurimpana riskinä myöhästyä junasta. ”Jos yritys on perinteisesti toiminut IT-lähtöisesti ja jatkaa sillä linjalla, kilpailijat menevät ohi nopeasti”, Martela toteaa. Tämä voi johtaa markkinaosuuden laskuun. Yrityksissä voi tuntua siltä, että hommat menevät hyvin, kun kasvua tapahtuu – tästä huolimatta suuri osa kasvupotentiaalista voidaan menettää. Yritysten olisikin hyvä pysyä valppaana kilpailijoiden toimista sekä panostaa omaan osaamiseen. 

Mitä haasteita Growth Hackingin aloittamiseen liittyy? 

Suurimpana haasteena on löytää ihmisiä, joilla on oikea asenne tekemiseen. It- ja businessihmiset voivat joskus ikään kuin ”pysytellä omissa siiloissaan”, jolloin olennaista on se, miten saadaan heidät muodostamaan tiimejä. Toinen haaste liittyy ajattelutapaan; Growth Hackingissa ei tosiaan ole kyse ainoastaan kikoista tai taktiikoista. Kun muistetaan sen olevan kokonaisvaltainen prosessi, joka kattaa kaiken liiketoiminnan, pysytään hyvällä polulla.  

 

Summa summarum: Growth Hacking muuttaa tekemisen tapoja, tavoitteena digimyynnin ja sen kautta asiakasmäärien kasvattaminen. Markkinaosuuden säilyttämiseksi on yritysten elintärkeää alkaa sisällyttämään ajattelutapaa osaksi yrityksen prosesseja. 

 Verkkokauppias, muista ainakin nämä: 

  • Miten saadaan Growth Hacking -tekeminen oikeasti käyntiin yrityksissä, sanahälinästä käytännön tasolle 
  • Ensimmäinen askel voisi olla miettiä roolit ja toimintatavat uusiksi. Isoissa firmoissa tämä tapahtuu toki eri tavoin kuin pienissä 
  • Fokuksen löytäminen; mistä kasvua löytyy? Konkreettiset työkalut uusien kasvumahdollisuuksien löytämiseksi 

 

Kiinnostuitko? Pidä itsesi ajan hermolla ja tule paikan päälle kuulemaan lisää alan konkarin vinkkejä liittyen Growth Hackingiin 26.9.2019 Helsingin keskustaan!