Elina Hiltunen

Globaalit megatrendit
ja kuluttajatrendit verkkokaupan keskiössä

Maailma muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan, kuluttajatrendit siinä samalla. Menestyäkseen on jokaisen yrityksen ja organisaation pysyteltävä kehityksen tahdissa. Vaikka yritys ei olisikaan suoraan kuluttajien kanssa tekemisissä, vaikuttavat kuluttajatrendien muutokset välillisesti jokaiseen yritykseen – näin ollen kuluttajien tunteminen on elintärkeää kaikille.  

Kuluttajatrendien lisäksi tulee jokaisen yrityksen huomioida myös globaalit megatrendit, jotka oikeastaan ovat kaikkien muiden trendien taustalla ja ohjaavat niiden kehittymistä. Näitä ovat esimerkiksi kaikkialle levittäytyä digitalisaatio, ilmastonmuutos ja muut ympäristöasiat, väestönkasvu, kansainvälistyminen, väestörakenteen muutos sekä resurssien riittävyys. ”Yritysten ja organisaatioiden tulisi pystyä kääntämään nämä trendit voitokseen”, Hiltunen toteaa. On siis oltava aitoa halua ja kiinnostusta muuttaa maailmaa; esimerkiksi greenwashingista eli viherpesusta narahtaa nykyään hyvin nopeasti, ja käy ilmi, onko toiminta oikeasti läpinäkyvää vai ei.  

Verkkokauppias, muista ainakin nämä:   

  • Megatrendejä ovat kaikkia muita trendejä ohjaavat ”suuren linjan trendit”, kuten digitalisaatio, ilmastonmuutos, väestönkasvu, kansainvälistyminen, väestörakenteen muutos, digitalisaatio ja resurssien riittävyys 
  • Megatrendit ohjaavat muiden trendien (kuten kuluttajatrendien) kehitystä, joten niiden tulee ohjata myös kaikkea liiketoimintaa 
  • Megatrendit on pystyttävä kääntämään yritysten ja organisaatioiden voitoksi 
  • Läpinäkyvyys on tulevaisuudessa edellytys kestävälle liiketoiminnalle 

Tervetuloa paikalle 26.9.2019 kuuntelemaan koko esitys ja monia muita mielenkiintoisia ja päivänpolttavia puheenvuoroja! 

 Instagram: @futureweaksignals, Twitter: @elinafuturist